ฐานข้อมูลงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อำนวยการเก็บรักษาโดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : จัดเก็บเพิ่มเติม

หมวดหมู่ ชื่อ ไฟล์
empty
แนวคิดระบบราชการ 4.0
2019-04-14-แนวคิดระบบราชการ.docx
empty
001
2019-04-10-แก้ระเบียบ.pdf
empty
ppt cy
2019-03-23-ดร ชยุต.pptx
empty
digital present
2019-02-17-2019-02-17-disruption.pptx
empty
Next | Previous