ฐานข้อมูลงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อำนวยการเก็บรักษาโดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : จัดเก็บเพิ่มเติม

หมวดหมู่ ชื่อ ไฟล์
ผล relia คอนบาคครับ
2019-07-10-Reliability.docx
ผล SPSS ล่าสุดครับ
2019-07-10-ผล SPSS update.pdf
นำเสนอ
2019-07-06-กว่างโจว7กค62.pptx
นครพนม
2019-07-04-ดูงานนครพนมสกลนครGP4.docx
แนวคิดระบบราชการ 4.0
2019-04-14-แนวคิดระบบราชการ.docx
Next | Previous